با سلام، فردی دارای 3 فرزند خوردسال به دلایل ناحق محکوم به خلع ید و تخریب ملک مسکونی خود شده است و پرونده او درحال حاضر به تعدادی از وکلا سپرده شده و به طور رایگان امور حقوقی پرونده را به جریان انداخته اند. نامبرده با توجه به هزینه های بالا نیازمند حمایت مالی می باشد لذا چنانچه برای شما مقدور است مبلغی را جهت تامین مالی واریز نمائید.

  • مبلغ به تومان است
×